Telefon: +420 602 277 780 | Email: hradeckralove@cmmj.cz | Adresa: Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové | ČÚ: 260 100 7194/2010 | IČ: 677 77 163 | Datová schránka: hwtyvu4

Příspěvky

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku okresní myslivecký spolek Hradec Králové. Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Platby členského příspěvku

 1/ Prodlužování členských příspěvků přímou platbou v hotovosti na sekretariátu OMS v Hradci Králové  v úřední dny.
 

2/ Přímou platbou na účet OMS v Hradci Králové u FIO banky: 2601007194/2010, v  tomto případě je nutné do variabilního symbolu uvést Vaše rodné číslo a do zpráv pro příjemce uvést ČLP2024, případně ČLP2024-25-26, pokud platíte na více let dopředu. Bez těchto údajů není možné platbu identifikovat a zaúčtovat!!

Upozorňujeme platbu provést v předstihu, jelikož členství nastává až zapsáním do evidence, nikoliv úhradou na účet.

Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Předkládání členských průkazů je možné i za celý myslivecký spolek hromadně. Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátě a zároveň  slouží i jako kontrola pro mysliveckého hospodáře.