Telefon: +420 602 277 780 | Email: hradeckralove@cmmj.cz | Adresa: Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové | ČÚ: 260 100 7194/2010 | IČ: 677 77 163 | Datová schránka: hwtyvu4

O nás

OMS Hradec Králové působí v okrese Hradec Králové. Povrch okresu tvoří roviny a mírně zvlněné pahorkatiny. Území okresu náleží do úrodné oblasti východního Polabí a tvoří jakousi bránu do tzv. Zlatého pruhu země České. Oproti ostatním okresům Královehradeckého kraje je výrazněji odlesněn. Jen cca 16 % plochy tvoří lesy, ostatní je především intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda. Tyto podmínky vedly k tvorbě a uznání převážně polních honiteb.

Myslivci hospodaří celkem v 61 honitbách. Na okrese je 11 uznaných bažantnic. Jedna oblast chovu daňčí zvěře – Hrádek a jedna další oblast daňčí zvěře „Hvězda“ do okresu z části zasahuje. Na území okresu vykonávají státní správu myslivosti dvě pověřené obce, a to Hradec Králové a Nový Bydžov.