Telefon: +420 602 277 780 | Email: hradeckralove@cmmj.cz | Adresa: Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové | ČÚ: 260 100 7194/2010 | IČ: 677 77 163 | Datová schránka: hwtyvu4

Dotace

Podle zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření poskytováním služeb a finančních příspěvků. Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti jsou poskytovány zejména na:

  • - zlepšování životního prostředí zvěře,
  • - podporu ohrožených druhů zvěře,
  • - oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy,
  • - chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců,
  • - preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře.

Za pomocí dotace z Královehradeckého kraje jsme v roce 2023 nakoupili pachové ohradníky, které byly umístěny podél silnic I. třídy. Pomohli tak ke snížení střetů motorových vozidel se zvěří.

Z dotací Královehradeckého kraje jsme mohli v roce 2023 pomoci i kynologickým akcím, kde byly dotace použity na úhradu pronájmů honiteb, koupě zvěře pro zkoušení psů, poháry a věcné ceny.