Za pomocí dotace z Královehradeckého kraje jsme v roce 2022 nakoupili pachové ohradníky, které byly umístěny podél silnic I. třídy. Dále pak velkou pomoc zaznamenala kynologie, kde byla dotace použita na poháry a ceny pro vůdce a honoráře rozhodčím. Dvouletý dotační...