Telefon: +420 602 277 780 | Email: hradeckralove@cmmj.cz | Adresa: Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové | ČÚ: 260 100 7194/2010 | IČ: 677 77 163

Výsledky zkoušek 2022

FOTOGALERII ZE ZKOUŠEK NALEZNETE NA lucinka55.rajce.idnes.cz

V sobotu 23. dubna za velmi krásného slunečného počasí proběhl jarní svod loveckých psů. Svodu se účastnilo 47 psů- 17 ostatních plemen a 30 ohařů. Pejsky posuzoval mezinárodní rozhodčí exteriéru pan Miroslav Václavík.Velký dík patří panu Jaroslavu Filipovi a kolektivu za propůjčení prostorů kynologického centra Borová tlapka v Hradci Králové, za organizaci a občerstvení.

V sobotu 7. května za slunečného počasí se uskutečnily podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen v honitbě mysliveckého spolku „Čírka “ Kosičky. Na zkoušky se přihlásilo 16 ohařů a 5 ostatních plemen. Vítězem PZ ostatní plemena se pes jezevčík drsnosrstý Bor z Rozstání pod Ještědem vůdce Michael Holina, 252 bodů I. cena. Druhé místo obsadila fena Ebí od Náplavky -německý křepelák s počtem bodů 206 cena II s vůdcem Miroslavem Středou. Třetí místo patří psu Fanda od Náplavky- německý křepelák s počtem bodů 199 II. cena a vůdcem Danielem Suchým. Vítězem PZ ohařů se stala fena Mera z Milhotových polí,slovenský hrubosrstý ohař s vůdkyní Michaela Manová, s plným počtem 300 bodů v ceně I. Druhé místo patří psu Hector Bertoni Prague, maďarský ohař krátkosrstý s počtem bodů 297, cena I. a vůdce David Tomáš. Třetí místo obsadila fena českého fouska Mína od Dubového dvora s vůdcem Josef Čečetka počet bodů 289 cena I. Velký dík sboru rozhodčích v čele s vrchním rozhodčím panem Ladislavem Perným za korektní posuzování a členům mysliveckého spolku Kosičky a vynikající organizaci zkoušek.

V sobotu 14. května se za krásného sluníčkového počasí uskutečnily zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen v honitbě mysliveckého spolu „Svornost“ se sídlem v Chudeřicích. Na zkoušky bylo přihlášeno 12 ohařů a 16 ostatních plemen. Vrchním rozhodčím pro ZV ohařů byl pan ing. František Kerda a pro ostatní plemena pan Jan Horyna. Zkoušky ohařů dokončilo 10 ohařů v I. ceně a dva odstoupili.Vítězem zkoušek vloh se stala fena Akira z Fenedyku KO s počtem bodů 225 v ceně I. s vůdcem Jaroslavem Škarytkou. Druhé místo patří feně Chaney ze Šumavské KO s počtem bodů 225 v ceně I. a vůdcem Josefem Ouzkým. Třetí místo obsadil pes KO Fin z Lomnických strání s vůdcem Karlem Pavlišem.Z 16 přihlášených ostatních plemen dokončilo 10 v I. ceně, 2 v ceně III. 2 neobstáli a 2 odstoupili.Vítězem se stala fena NK Geena Bohemia Jewellery s počtem bodů 186 I. cena s vůdcem Martinem Prajsem.Druhé místo patří feně Akki ze Zátiší Vrbiny jezevčík drsnosrstý s počtem bodů 184 I. cena vůdce Petr Machuta. Třetí místo obsadil pes jezevčíka drsnosrstého Harry Akinom s vůdkyní Pavlínou Šedivkovou s počtem bodů 181 cena I.Velký dík patří členům MS Chudeřice za tradičně již výborně organizačně připravené zkoušky a sboru rozhodčích za korektní posuzování.

V neděli 19.6. se uskutečnily zkoušky nováčků bezkontaktní norování na umělé noře MS SKřivany. Ke zkoušce bylo přihlášeno 8 pejsků a všichni obstáli. Vítězem se stal pes welsh terier Bad ze Smidarského dvora vůdce Pavel Deml. Druhé místo patřilo jezevčíku drsnosrstému Argo od Velké višně s vůdcem Jiří Šimek. Třetí místo obsadila fena jezevčíka dlouhosrstého Brita z Kmeťovej hovarne vůdkyně Aneta Dobrozemská. Dík patří sboru rozhodčí včele s Mgr. Michalem Šedivkou a členům MS Skřivany za opět výbornou organizaci těchto zkoušek.

V sobotu 25.6. proběhly zkoušky ZVVZ v honitbě mysliveckého spolku Petrovice.Ke zkouškám se přihlásilo 10 psů, 7 psů uspělo v I. ceně, 2 psi v ceně II. a III. cenu získal 1 pejsek. Vítězem se stala fena německého křepeláka Vikinka z Radinova dvora cena I. počel bodů 108, vůdce Jiří Večeř. Druhé místo obsadila fena německého křepeláka Jassie z Šilhanova chovu s vůdcem Antonínem Hylmarem v ceně I. počet bodů 100. Třetí místo patřilo feně foxteriéra hladkosrstého Aranka od Chytré lišky s vůdcem Tomášem Kubínem a počtem bodů 84 a cena I. Velký dík patří všem členům MS Petrovice za výborně zorganizované zkoušky a ceny, které byly účastníkům věnovány. Soudcovský sbor včele s vrchní rozhodčí paní ing.Evou Pavlíkovou posuzoval korektně a spravedlivě za což i jim patří velké poděkování.

V sobotu 16. 7. proběhl již 23. ročník Memoriálu S. Vojnara – zkoušky vodní práce již tradičně na Třesickém rybníku v Kosičkách. Ke zkouškám se přihlásilo 17 psů, dostavilo se 16 psů. V I. ceně zkoušky ukončilo 9 psů, v ceně II. 6 psů a jeden pes neobstál. Vrchní rozhodčí ing. Eva Pavlíková ve svém úvítání přítomných vzpomněla na pana Stanislava Vojnara, rozhodčího z výkonu, chovatele českých fousků. Vítězem zkoušek se stala fena GR Dream For Graze of Golden s plným počtem 100 bodů a vůdkyní ing. Jarmilou Pokornou. Druhé místo obsadila fena KO Oxa Afoli také s plným počtem 100 bodů a vůdcem Petrem Sůvou. Třetí místo patří feně KO Bela z Nolkopu s počtem bodů 96 a vůdcem Radkem Manem. Dík patří sboru rozhodčích v čele s vrchní rozhodčí ing. E. Pavlíkovou za spravedlivé a korektní posuzování. Tradičně velký dík patří členům MS Kosičky, kteří opět na výbornou tyto zkoušky zorganizovali a zabezpečili.

V sobotu 3.9. se uskutečnily v honitbách Lužec n. C, Starý Bydžov a Nový Bydžov podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Ke zkouškám se dostavilo 14 ohařů a obstálo 10, ostatních plemen 5 a obstáli 4. Vítězem skupiny ohařů se stal pes DO Joe z Dorytky s počtem bodů 293 vůdce Petr Bílek. Druhé místo patřilo psu DO Nord Argaj Doksy s vůdcem Jiřím Drahokoupilem počet bodů 288. Třetí místo obsadil pes ČF Fox Střihovhárt s vůdcem Davidem Bejšovcem , počet bodů 288. Ve skupině ohařů ze 14 přihlášených obstálo 8 psů v I. ceně, 2 psi v ceně II. Tři psi neobstáli a jeden odstoupil. Ke zkouškám ostatních plemen se dostavilo 5 psů a 4 psi obstáli- 3 v I. ceně a jeden v ceně III. Vítězem zkoušek se stala fena Bety z Javorských luk, NK s počtem bodů 220- vůdce ing. Jiří Kašpar. Druhé místo obsadila fena GR Adelline Aischa Angel s počtem bodů 218 – vůdce Lucie Novotná. Třetí místo paří psu NK Bentley z Vosockých zahrad s počtem bodů 216 a vůdce Adam Buchner. Velký díky patří členům honiteb Lužec n. C, Starý Bydžov a Nový Bydžov za výbornou organizaci a sboru rozhodčích včele s vrchním rozhodčím ing. Františkem Kerdou za korektní posuzování.

V sobotu 1.10. se uskutečnily v honitbě MS Skalice podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Ke zkouškám se přihlásilo 12 ohařů a 5 ostatních plemen.Vítězem skupiny ohařů se stal pes ČF Nick ze Staropleských luk s vůdcem ing. Františkem Kerdou v I. ceně s počtem bodů 290. Druhé místo obsadil pes KO En Kořenice s vůdcem Miroslavem Otrubou s počtem bodů 289 cena I. Třetí místo patří feně VMO Zuzi Junior od Nezdického potoka s vůdkyní Jarmilou Svobodovou s počtem bodů 289 ceně I. Vítězem ostatních plemen se stala fena NK Geena Bohemia Jewellery s vůdcem Martinem Prajsem počet bodů 193 cena I. Druhé místo obsadil pes NK Andy z Novorychnovska počet bodů 182 cena III. vůdce Vojtěch Provazník. Třetí místo patří GR Cute Copper Nice Friend s počtem bodů 173 cena III. s vůdcem Ludmila Bártová. Velký dík patří celému kolektivu MS Skalice za velmi výbornou organizaci.

V sobotu 22.10. proběhl III.ročník Memoriálu Marty Jiruchové- barvářské zkoušky tradičně v honitbě MS Nový Hradec Králové. Za velmi sychravého a deštivého počasí se zúčastnilo 12 psů, kdy 4 obstáli v I. ceně, 4 obstáli v ceně II. a 4 neobstáli. Vítězem se stal pes Marcus od Velkého Besta- KO s vůdcem Davidem Bejšovcem v ceně I. a počtem bodů 112. Druhé místo patřilo VOK Donnybrook Dream Atogara s vůdkyní Janou Miletínovou a shodným počtem bodů jako vítěz. Třetí místo obsadila fena jezevčíka drsnosrstého Hessy z Javorských luk s vůdcem Štěpán Tobolka a počet bodů 96 cena I. Velké poděkování patří všem členům MS Nový Hradec Králové za vynikající organizaci zkoušek a zázemí. Dík patří sboru rozhodčích včele s vrchním rozhodčím Mgr. Šedivkou za korektní posuzování.

Za krásného slunečného podzimního dne se v neděli 23.10. uskutečnila poslední kynologická akce zkoušky norování nováčků na umělé noře ve Skřivanech. Zkoušek se účastnilo 10 pejsků a všichni uspěli. Pořadí určil čas. První místo obsadil pes JTK Eman z Lopenických kopců s vůdkyní Lenkou Malíkovou. Druhé místo obsadil pes FXD Jim z Bílé Podještědí vůdce Zdenek Drescher, třetí místo patřilo pejskovi Junior Meg Stell Ketinela BRT vůdce Roman Kaplan. Poděkování patří již tradičně za výbornou organizaci členům MS Skřivany a sboru rozhodčí v čele s Tomášem Novákem.

KYNOLOGICKÁ KOMISE DĚKUJE PANÍ JEDNATELCE MICHAELE MANOVÉ ZA VŽDY PERFEKTNĚ ADMINISTRATIVNĚ PŘIPRAVENÉ ZKOUŠKY.