Telefon: +420 602 277 780 | Email: hradeckralove@cmmj.cz | Adresa: Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové | ČÚ: 260 100 7194/2010 | IČ: 677 777 163

Kalendář Kynologie

PŘIHLÁŠKY KE ZKOUŠKÁM SE PŘIJÍMAJÍ VÝHRADNĚ V KANCELÁŘI OMS HK, POŠTOU, OSOBNĚ, EMAILEM.

POKUD DOJDE KE ZRUŠENÍ ZKOUŠEK, JSOU PŘIHLÁŠKY STORNOVÁNY A PLATBY VRÁCENY. O PŘIJETÍ PSA NA ZKOUŠKY ROZHODUJE POŘADATEL. PŘEDNOSTNĚ JSOU PŘIJÍMÁNI PSI, JEJICHŽ MAJITELÉ JSOU ČLENY ČMMJ!

Poštou na adresu: ČMMJ, z.s. – okresní myslivecký spolek Hradec Králové, Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové

Emailem na adresu: hradeckralove@cmmj.cz

Hradit účast na kynologických akcích je možné:

  • V hotovosti v kanceláři OMS v úředních hodinách
  • Bezhotovostním převodem na č.ú. 260 100 7194/2010 Fio Banka, do VS uvádějte tet.č. psa a do poznámky uvádějte druh zkoušek, datum a jméno psa. Příklad (PZ 28.8., Argo z Hradecké kotliny)

K přihlášce je nutné přiložit fotokopii rodokmenu psa a v případě členství v ČMMJ i fotokopii členského průkazu.

Kalendář kynologických akcí pro rok 2021

DatumAkceMístoUzávěrka přihlášek
10.4.Jarní svod – ZRUŠENMS Chudeřice31.3.2021
8.5.Podzimní zkoušky ohařů a ost. plemen Kosičky22.4.2021
15.5.Zkoušky vloh – ohaři + ostatní plemena MS Chudeřice4.9.2021
12.6.Zkoušky k vyhledávání,vyhánění a nadhánění MS Nový Hradec Králové ZRUŠENY27.5.2021
20.6.Zkoušky norování nováčků MS Skřivany 
14.6.2021
17.7.Zkoušky vodní práce-Memoriál St. VojnaraMS Kosičky1.7.2021
7.8.Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen ZRUŠENY22.7.2021
28.8.Podzimní zkoušky ohaři + ostatní plemenaZRUŠENY18.8.2021
25.9.Podzimní zkoušky ohaři + ostatní plemena MS Skalice13.9.2021
16.10.Barvářské zkoušky- II. ročník Memoriálu Marty JiruchovéMS Nový Hradec Králové
Nácvik středa 13.10.od 16,OO hodin. Sraz mysl. chata
Nový Hradec Králové. Kontakt Petr Skalický 725 393 870
30.9.2021
24.10.Zkoušky norování nováčkůMS Skřivany
nácvik každou neděli počínaje od 19.9.od 8,OO hodin ,Poplatek Kč 50,-.Kontakt Tomáš Novák 725 003 988
14.10.2021