Telefon: +420 602 277 780 | Email: hradeckralove@cmmj.cz | Adresa: Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové | ČÚ: 260 100 7194/2010 | IČ: 677 77 163 | Datová schránka: 

Kynologie - akce 2023, propozice

Přihlášky na kynologické akce je možno zasílat pouze e-mailem: hradeckralove@cmmj.cz nebo osobně v kanceláři OMS během úředních hodin (čtvrtek 12-18h).

Součástí čitelně vyplněné přihlášky je oboustranná kopie rodokmenu psa. V případě uplatnění slevy díky členství v ČMMJ je nutno přiložit fotokopii členského průkazu z obou stran, pokud zasíláte "zelenou kartičku".

Bez těchto náležitostí nebude přihláška přijata.

Poplatek za zkoušku lze uhradit buď v hotovosti v úředních dnech v kanceláři OMS (čtvrtek 12-18h), nebo na účet OMS 2601007194/2010, VS: ČLP psa, zpráva pro příjemce: druh zkoušky. Poplatek musí být uhrazen do dne uzávěrky přijetí přihlášek.

V případě nenaplnění kapacity zkoušek lze přijmout přihlášku i po termínu uzávěrky, a to po emailové nebo telefonické komunikaci s jednatelkou (Homeoffice: pondělí a středa 15-18h, kancelář OMS: čtvrtek 12-18h).

Nácviky norování budou probíhat každou neděli od 8 hodin

počínaje 14. květnem 2023 na umělé noře ve Skřivanech. (poplatek za psa je 100,-)

Vrcholné akce v roce 2023

Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla - 6. - 8.5. OMS Břeclav

Memoriál Richarda Knolla - 25. - 27.8. OMS Benešov

Memoriál Karla Podhajského - 29.9. - 1.10. OMS Olomouc