Telefon: +420 602 277 780 | Email: hradeckralove@cmmj.cz | Adresa: Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové | ČÚ: 260 100 7194/2010 | IČ: 677 77 163

Akce 2023, propozice, poplatky za zkoušky

Přihlášky na kynologické akce zasílat buď poštou na adresu: OMS Hradec Králové, Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové

nebo e-mailem: hradeckralove@cmmj.cz.

Součástí přihlášky je oboustranná kopie rodokmenu psa a v případě členství v ČMMJ fotokopie členského průkazu. Bez těchto náležitostí nebude přihláška přijata. Poplatek za zkoušku lze uhradit buď v hotovosti v úředních dnech v kanceláři OMS nebo na účet OMS -2601007194/2010, zpráva pro příjemce jméno psa a druh zkoušky. Poplatek musí být uhrazen do dne uzávěrky přijetí přihlášek.

Datum konáníakcemísto konámíuzávěrka přihlášek
22. dubenJarní svodMS Chudeřice14. duben
6. květenPZ ohařů a ostatních plemenMS Kosičky28. duben
13. květenZV ohařů a ostatních plemenMS Chudeřice5. květen
18. červenZkouška bezkontaktní norováníMS Skřivany11. červen
24. červenZVVZMS Petrovice16. červen
15. červenecSVP – Memoriál St. VojnaraMS Kosičky7. červenec
9. záříPZ ohařů + ostatních plemenMS Smiřice1.září
7. říjenPZ ohařů + ostatních plemenMS Skalice29. září
21. říjenBZ IV. ročník Memoriál M. JiruchovéMS Nový Hradec Králové13. říjen
22. říjenZkouška bezkontaktní norováníMS Skřivany 15. říjen
3. záříPZ Retriever klub – CACTMS Vysoká nad Labem
31. prosinecIndividuální zkoušky z norování

Vrcholné akce v roce 2023

Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla – 6. – 8.5. OMS Břeclav

Memoriál Richarda Knolla – 25. – 27.8. OMS Benešov

Memoriál Karla Podhajského – 29.9. – 1.10. OMS Olomoc

Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla 2023

Nominační soutěž 2023 – přihlášky

Informace pro úspěšné vůdce z letošních VZ ohařů, kteří dosáhli min. 470 bodů, že se mohou přihlásit na nominační soutěž na MRK. Přihlášky se zasílají do 15. listopadu 2022.

Seznam startujících a náhradníků bude zveřejněn na webových stránkách ČMMJ nejpozději do 31. prosince 2022.

Podmínky pro přihlášení:

· vyplněná přihláška s podpisem vlastníka psa

· oboustranná kopie PP, pokud je vystavena příloha, tak i její kopii

· oboustranná kopie tabulky z VZ

· podmínka I. cena, minimálně 470 b.

· nikdy nestartoval na MRK a MKP

Přihláška ke stažení:

https://www.loveckypes.cz/wp-content/uploads/sites/4/2022/09/Prihlaska-na-zkousky-pro-lovecke-psy.docx